Utbildad och erfaren elevassistent  Studerar behandlingspedagog vid TUC Yrkeshögskola! De senaste åtta åren har jag jobbat inom olika arbetsbranscher, där varje jobb skiljt sig någorlunda från de andra. Detta har gjort mig erfaren inom flera olika aspekter i arbetslivet och detta tack vare mitt ständiga driv till att utvecklas. Min passion är att hjälpa människor, i framtiden vill jag hjälpa de i olika livssituationer som kan var svåra.
Kontakta Talang