Hej! Jag heter Hanna och jag har en stor passion för utveckling, både som utvecklare men även för min egna personliga utveckling. I mitt liv utanför programmeringen hittar man mig antingen, uppkurad i soffan med en bok och en kopp te, på ett café där tangenterna flyger för fullt för att få mina berättelser att komma till liv, eller promenerandes i skogen med musiken flödande från hörlurarna. Jag skulle beskriva mig själv som en lugn men positivt person som drivs att skapa en trygg och lyhörd plats i mitt privatliv men likaså på min framtida arbetsplats. Som den drömmaren jag är hade möjligheten att kunna packa ned min dator och utforska världen medans jag parallellt utför mitt arbete, varit ett fantastiskt mål som jag strävar efter att en dag kunna göra till verklighet.

Vad jag önskar av min praktik

Programmering C# och .NET.Syftet med LIA-praktiken är att få en inblick i arbetsrollen, jag önskar därför att få utföra relevanta uppgifter och att vara en del av utvecklingsteamet. Det är önskvärt att få en övergripande handlingsplan för LIA-perioden där jag tillsammans med handledaren planerar för perioden, ex. delmål, datum för avstämningar och tydlighet om projekten som jag kommer att arbeta med. Jag arbetar på det bästa sättet när tydlighet förekommer, bra kommunikation samt positiv eller konstruktiv feedback.Jag önskar att få bidrar med skriven kod i ett nytt eller befintligt system samt att få arbetar självständigt och i team för att utveckla tekniska lösningar. Även att LIA-Kursen ger insikt i hur företaget arbetar med framtagandet av en teknisk lösning. Samt att få en djupare förståelse för arbetslivets krav för yrkesrollen.Kursens mål: Kunskaper • Teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper omsätts på ett företag • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk objektorienterad programmering • Kravhantering av en kommersiell applikation eller teknisk lösning • Systemutveckling på ett företag • Krav av dokumentation i det egna arbetet • Versionshantering på ett företagFärdigheter • I arbetslag utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet • Skriva programmeringskod som bidrar till en teknisk lösning och dokumentera arbetet • Tolka en kravspecifikation • Använda ett versionshanteringsverktyg på ett företagKompetenser • Självständigt utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet • Självständigt eller I team skapa funktionalitet i ett system • Självständigt använda ett versionshanteringssystem i ett projekt
Kontakta Talang