Jag är ganska kreativ och bra med problemlösning då jag har en god tålamod för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Jag har en god social kompetens vilket gör att jag har det enkelt att arbeta i grupp samt att förmedla information enkelt och försåtligt. En god förmåga som jag äger och anser vara viktig är att ha en god bedömning och är beslutsfattande vilket spelar en god roll i arbetskraften då det kommer komma tillfällen där man kommer att behöva ha stora mängder data till värdefull och mätbar information och att samt kunna göra bedömningar och fatta snabba beslut. Jag har en förmåga att både enkelt förstå mig själv och andra människor vilket senare skapar en god social band.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar att utvecklas både som person och i arbetslivet. Mitt mål är att hitta något inom riktlinjen som jag brinner för samt att hjälpa företag och landet utvecklas. Ser fram emot att praktisera och visa upp mina förmågor. Jag önskar att jag kan hitta en praktik plats där jag kommer att trivas och skapa goda kontakter.
Kontakta Talang