Enligt mina klasskamrater, kollegor och vänner  uppfattas jag som kommunikativ, problemlösande samt inkluderande på arbetsplatser. Jag är en nyfiken person som har lätt för att skapa nya relationer, vilket underlättar i samarbetet med kollegor på arbetsplatser. Min förmåga att vilja sätta mig in snabbt i mina arbetsuppgifter i kombination med min nyfikenhet är något som kan komma väl till pass hos er som praktikant.

Vad jag önskar av min praktik

Förväntningarna från handledaren är att hen är öppen för alla frågor och är stöttande ,peppande och motiverande. 
Kontakta Talang