Jag är 41 år och har flyttat till Sverige 2010. Under perioden har jag jobbat i olika branscher såsom vård och omsorg och butiksförsäljning. hösten 2020 startade jag en 2-årig Fullstackutvecklare kurs och studerar till och med hösten 2022. Nu söker jag LIA2 praktikplats i Stockholm. Personligen är jag lyhörd, ihärdig och arbetsam, spelar musik ock läser böcker under min fritid, promenerar eller cyklar.

Vad jag önskar av min praktik

- Jag önskar att - Uppleva en riktig utvecklingsmiljö, lära mig olika teknologier i samband med mitt framtid yrke. - Kunna arbeta i samtliga delar av ett projekt, dvs. backend och frontend
Kontakta Talang