Jag heter Gerda Boman och är en glädje spridande tjej med stor passion för data och teknik! Just nu studerar jag på YH- utbildning för att bli systemutvecklare i Nyköping. Kursen fokuserar på utveckling inom .NET och ger oss kunskap att jobba med bland annat programmeringsspråk C#, databaser, webutveckling och mycket mer.

Vad jag önskar av min praktik

Det viktigast för mig ä att kunna jobba med en trevlig team och prova mina kunskaper i verklighet. Vid LIA kommer jag kommer ha bra grund, förståelse för utveckling, speciellt med C# programmeringsspråk och kunna bygga applikationer. Jag kommer också fokusera mycket på utveckling av webapplikationer och API (applikations programinterface). Del av min kurs handlar om design och jobba med relationsdatabaser. Under min praktik är det förväntat av mig att kunna arbeta med ett projekt som man kan använda programmering enligt objekt-orienterad metodik. Samt kunna arbeta med enklare .Net- utveckling.
Kontakta Talang