Jag är 24 år gammal och studerar till att bli systemutvecklare. Mitt mål med programmeringen är att bli Fullstack-utvecklare, jag vill därför lära mig några fler programmeringsspråk och olika typer av system. God erfarenhet av systemutveckling inom C# då jag tidigare har utvecklat en applikation för ett företag som testas för användning idag. Just nu arbetar jag mycket med att lära mig Firebase och Angular. Som person är jag positiv och fungerar väl i gruppsammanhang oavsett mål. Jag är väldigt intresserad av Agil systemutveckling och hoppas på att få möjlighet till att utvecklas inom detta område under min kommande praktik.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar att min praktik ger mig möjligheten att arbete i grupp och få samspela med andra individer för att uppnå ett gemensamt mål. Dessutom skulle jag gärna vilja vara delaktig i ett projekt med back-end uppgifter. Typen av handledning som jag söker är helst någon som har tiden att kunna bolla lite idéer men som även kan delegera arbete som jag sedan får lösa med antingen andra programmerare eller själv.
Kontakta Talang