Jag är lantmäteriingenjör och har en master civilingenjörsexamen i lantmäteriteknik från mitt land och jobbade där 10 år sedan, i Sverige har jag även fick en utbilding i lantmäteriteknik och nu har jag en jobb- och utvecklingsgaranti från Arbetsförmedlingen. Ge mig gärna en chans att komma in på Svensk arbetsmiljö.

Vad jag önskar av min praktik

Total station, inmätning och anläggning
Kontakta Talang