Jag har varit aktiv inom byggbranschen i över 15 år då jag har haft egenföretag inom tak och plåtslageri, nu skolar jag om mig till Betongingejör och hoppas få användning av min erfarenhet inom bygg. Gillar problemlösning.

Vad jag önskar av min praktik

Av min praktik önskar jag att få lite mer insyn på hur större företag jobbar och förhoppningsvis få vara kvar efter LIA.
Kontakta Talang