Som nyutexaminerad och har kort erfarenhet inom Nätverkstekniker söker jag en roll som gör att jag kan fortsätta lära mig och förbättra mina färdigheter när jag tillhandahåller arbete av hög kvalitet, och som uppmuntrar mig att blomstra som moln- och virtualiseringstekniker.
Kontakta Talang