Hej! Jag studerar mitt första år på utbildningen Affärsutveckling. Jag har läst kurserna affärsmannaskap, marknadsföring & försäljning, kommunikation- ledarskap & medarbetarskap, projektledning, affärsekonomi, digital strategi & analys, besöksnäring & upplevelseindustri tills januari 2022 då min första LIA börjar. Jag söker nu efter en LIA plats som ger mig inblick i hur besöksnäringen och näringslivet kan utvecklas. Jag ser gärna efter en plats där jag kan få chansen att med hjälp utav handledning, få arbeta med arbetsuppgifter och projekt som stärker mina kunskaper kring varumärkesbyggnad, utvecklingsprojektering,  få tillämpa metoder och teorier i  en affärsverksamhet eller entreprenörskap. Jag finner även digitala medier, att driva grupputveckling samt att projektledning är intressant. Jag är 29 år gammal och bor på landsbygden, väster om Sundsvall. I grunden har jag arbetslivserfarenhet som bland annat ställföreträdande butikschef och säljare, och upptäckte att affärsutvecklingsdelen var väldigt intressant så därför tog jag tillfället i akt och började att studera just detta. Allt gott! Med vänliga hälsningar Emma Åberg, 073-80 567 49 Emmah.aberg@hotmail.com
Kontakta Talang