Jag heter Emilia och är 31 år gammal. Jag studerar till Entreprenadingenjör/Projektingenjör på Företagsekonomiska institutet i Stockholm och söker LIA praktik hos er 1/3 2022 – 10/5 2022. Förhoppningen är att få god insyn i en verksamhets inköpsprocess samt att få ta del av och kunna bidra till arbetsuppgifterna och rutinerna inom det strategiska och operativa arbetet inom en verksamhet. Jag har tidigare arbetat inom säkerhetsbranschen och med myndighetsutövning i både privat och offentlig sektor. Jag har innan mina studier på FEI studerat Statsvetenskap och offentlig rätt samt ett års projektledning. Mina studier till Entreprenadingenjör hos FEI är ett steg i mitt mål att i framtiden få arbeta med inköp, leverantörsutveckling och kvalitetsledning. Tidigare arbetskollegor och studiekamrater har omtalat mig som en lättlärd, ambitiös och samarbetsvillig person med hög moral. Studieresultaten visar att jag förutom grupparbeten även klarat av självständiga arbeten väl. Det känns inspirerande att ha uppsatta mål att sträva efter, både ställda av omgivningen och av mig själv.
Kontakta Talang