Jag heter Elin och jag är 23 år gammal. Jag är flitig och nyfiken. Jag vill lära mig så mycket som möjligt för att kunna bli en riktigt vass inköpare efter avslutad utbildning. Just därför är det mesta av intresse, jag är öppen för att prova på nya och okända områden. Jag har valt att studera till inköpare då jag anser att arbetet verkar vara givande och varierande. Jag gillar att det är mycket planering, analysering och organisering. Även att det förekommer mycket kommunikation på olika plan. Till exempel så har jag alltid tyckt om att skriva och formulera texter av olika slag. Jag är riktigt taggad på att få komma ut i arbetslivet och applicera mina teoretiska kunskaper i praktiken.  

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar att få ta del av relevanta uppgifter för denna yrkesroll, både stora som små. Jag går gärna bredvid någon på företaget för att se hur dennes vardag som inköpare ser ut. Jag är mer än villig till att hjälpa till och stötta vid enklare uppgifter som en praktikant har befogenhet till att göra. Jag önskar en handledare som är tillgänglig för rådgivning och stöttning under dessa veckor. Någon som har möjlighet att svara på frågor och funderingar. Det slutgiltiga målet är att jag ska ha breddat mina kunskaper inom området. Även att företaget ska känna att praktikperioden varit givande.
Kontakta Talang