Är en heltids nörd utan tvekan. Älskar spel, brädspel, teknik, programmering, tecknade serier, tidiningar med mera. Intresserad av pedagogik och lärande. Gillar att lära andra samt att studera. Kul att lära sig flera programmerings språk.

Vad jag önskar av min praktik

Arbeta i teams. Användning av React / Vue med TS. Arbeta med agil arbetsmetodik som SCRUM. Css preprocessors som SASS. Versionshantering med GitHub eller motsvarande. Handledning där man kan lätt ställa frågor, få tips och tricks. Fodra en miljö där kommunikation, öppenhet, reflektioner och diskussioner är positivt!
Kontakta Talang