Passionerad arkitekt med utländsk utbildning som studerar andra året till bygglovshandläggare. Mer än 20 år erfarenhet inom  arkitektur  och samhällsplanering.  Bredda kompetenser  inom förvaltningslagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Bra kunskaper på att arbeta med digitala ärendehanteringssystem. Gillar  att planera  och  strukturera  mitt  arbete. Utåtriktad och stresstålig person,  teamplayer och stark samarbetspartner. Intresserad av samhällsplanering, arkitektur och design. Tycker om historiska böcker  och konst.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar  att få praktisk erfarenhet som baserats på mina teoretiska kurser samt insyn i ärendehantering och dokumentering utifrån gällande lagstiftning. Jag vill gärna lära mig nya saker, t.ex. att använda  Focus Detaljplan.
Kontakta Talang