Hej, Jag har precis påbörjat fastighetsförvaltarutbildningen på John Ericsson institutet och söker just nu min första LIA-praktik (lärande i arbete) till 2022-02-21 - 2022-04-29. Jag söker en LIA-plats hos ett företag inom förvaltning men även öppen för annat. Det skulle vara spännande och lärorikt att få göra LIA på ett sådant pass stort och väletablerat företag som även har stort fokus på miljön. Dessutom känns det relevant att få vara på ett företag som bedrivs för att minimera miljöpåverkan från både byggande och boende. Att en bransch har engagemang som ett av sina kärnvärden, visar i stort sett att branschen har satsning, deltagande och är empatiska för sina medlemmar, det är en av de sakerna som är så lärorika för mig som pluggar till fastighetsförvaltare. Som en ambitiös student med drömmar om att bli fastighetsförvaltare känns det betydelsefullt att kunna ha en LIA-plats för att utvecklas hos er och kunna ta det med till framtiden. Jag önskar att under min LIA-period kunna bidra med färsk och uppdaterad kunskap i de områden som jag har studerat hittills i utbildningen, samt via er få en fördjupat och bredare kunskap i någon eller flera av de kursmoment som jag har haft. Innan jag påbörjar min första LIA-period kommer jag ha läst Kompetensportfölj och entreprenörskap, Ledarskap och arbetsledning, Fastighetsbranschen och samhället, Affärsmannaskap och ekonomi inom fastighet, Juridik inom fastighetsförvaltningen samt Byggnaden och dess installationer. I och med er bredd och djup i olika verksamheter hoppas jag kunna få tillgodogöra mig kunskap om fastighetsmarknaden. Förutom min utbildning på John Ericsson Institutet har jag tidigare studerat Teknik i gymnasiet, vilket jag tror att jag kan få nytta av i min roll som fastighetsförvaltare eftersom man även kan jobba tekniskt. Eftersom jag kommer direkt från skolbänken är jag väldigt van vid att ta eget ansvar, strukturera och planera då vi har lektioner tre gånger i veckan och två studiedagar där man själv får lägga upp sitt arbete. Jag är även väldigt van vid att samarbeta och lösa konflikter då vi hela tiden gör olika grupparbeten. Att socialisera, anpassa mig efter snabba förändringar med kort varsel eller en ny grupp med nya människor är heller inget nytt för mig och något som jag har fått jobba med under hela utbildningens gång. Jag hoppas att vi kan ses för en intervju för att få lära känna varandra ytterligare. Med vänliga hälsningar Daniel Woldai, Telefonnummer 0762684146
Kontakta Talang