Mitt namn är Daniel och jag är 26 år gammal. Jag har studerat till Systemingenjör med inriktning spårfordon, under utbildningen fick jag jobba mycket med processer och automatiseringar av olika styrsystem. Vi fick även läsa mjukvaruutveckling inom spårfordon. Huvudområden inom elektronik, felsökning och underhåll av spårbundna fordon.   Jag skrev mitt examensarbete hos Bombardier Alstom där jag var praktiserande Ingenjör. Jag fick i uppgift att jobba fram likheter och skillnader mellan testspecar och komma med förslag på struktur (rubrikdisposition) och systemtestspecar i första hand. Sedan fick jag även jobba med kostnadsöversikt genom at ta med delar av projekt. Översikten hjälpte mig att sammanställa vad projekt såldes för, om möjligt hur många engineering-timmar och övriga kostnader som användes i dess olika projektfaser.   Jag som person är väldigt strukturerad, målmedveten och gör allt jag tar min an helhjärtat och med fokus. Det gäller att vara dedikerad för att lyckas med nya arbetsuppgifter på nya arbetsplatser.   På fritiden håller jag på mycket med datorer, hårdvara, bygga datorer och så vidare, jag spelar en del också vilket naturligt väcker intresse för mjukvara och andra delar som är mer bakom datorns chassi. Jag är väldigt intresserad av att jobba hos er och det skulle vara extremt lärorik och spännande att få jobba hos er.   Jag hoppas vi hörs! Daniel Moghimi Thune

Vad jag önskar av min praktik

jag vill kunna hjälpa företag att utveckla deras sida även göra det lite snyggt också lite mer åt deisgn hålllet.
Kontakta Talang