Jag är 24 år gammal och studerar e commerce logistiker på ihm på distans. I slutet av av mars 2022 är det dags att gå ut på min LIA-period. Kurser jag har läst när jag ska ut på min LIA/praktik: Affärsmannaskap E-handel  Digitala och logistiska flöden  Lagerhållning och styrning Last mile  Supply & demand chain management  Ekonomi beräkning och styrning  Juridik Internationell handel import och export  Nyckeltal och bearbetning inom e-handel och logistik  Hållbarhet inom logistik  Kunddriven affärs- och verksamhetsutveckling  Det är även inom dessa områden som jag söker en relevant praktikplats där jag även har ett stort intresse för affärsutveckling inom e-handelsföretag.        

Vad jag önskar av min praktik

Kurser jag har läst när jag ska ut på min LIA/praktik: Affärsmannaskap E-handel  Digitala och logistiska flöden  Lagerhållning och styrning Last mile  Supply & demand chain management  Ekonomi beräkning och styrning  Juridik Internationell handel import och export  Nyckeltal och bearbetning inom e-handel och logistik  Hållbarhet inom logistik  Kunddriven affärs- och verksamhetsutveckling Det är även inom dessa områden som jag söker en relevant praktikplats där jag även har ett stort intresse för affärsutveckling inom e-handelsföretag.  
Kontakta Talang