Hej mitt namn är Catta och just nu studerar till molnarkitekt på Lernia Infrastucture and cloud engineering yh. LIA perioden är mellan november 2021 och april 2022. På min utblidning har vi mest lärt oss om Azure platformen men snuddat en del på AWS och GCP. Innan LIA har vi studerat klart alla våra kurser och är i princip anställningsbara efter praktikperioden. På Lernia Infrastucture and cloud engineering, har vi läst; Avancerad IT-Infrastruktur I den här kursen lär du dig att teoretiskt och praktiskt installera, administrera och konfigurera en Microsoft Windows Servermiljö. Efter kursen kan du driftsätta en skalbar servermiljö och hantera tillhörande tjänster lokalt i molnet eller i en hybridmiljö. Servervirtualisering Azure  -I den här kursen lär du dig om Microsoft Azures uppbyggnad, funktion och tillämpning samt Microsoft scriptspråk PowerShell. Du lär dig också om virtuella nätverk, virtuella maskiner och virtuella diskar, att redogöra för monitoring av virtuella miljöer och dess tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet samt att beskriva och presentera Cloud Services. Du lär dig om Azure Storage - lagring och backup för virtuella miljöer och att beskriva funktioner inom Azure AD Directory samt att förklara skillnader mellan privata, publika och hybrida moln. Slutligen lär du dig om autentiseringsnivåer, kundidentitets- och åtkomsthantering. Linux  -VMware-CCNA I den här kursen lär du dig om VMWare och Hyper V för att effektivt kunna designa, administrera och utveckla en molnmiljö. Du kommer kunna visa på avancerade kunskaper om infrastruktur och plattformsspecifika funktioner för VMWare, Linux operativsystem samt Microsoft Hyper-V. samt om virtuella nätverk, virtuella servrar, migreringsfunktioner, virtuell resurshantering, virtuell lagring, skalbarhet, säkerhet och felsökning. Du lär dig också allt mer avancerat om Cisco routing-produkter och switchar samt implementation av dessa i både teori och praktik. Utöver det lär du dig om VMware och Hyper-V miljöer och att administrera migreringsfunktioner och använda mallar/templates för kloning och deployment av virtuella maskiner. Slutligen lär du dig att hantera virtuell lagring, kluster, säkerhet och snapshotfunktioner och felsökning samt att beskriva skillnaden mellan switchar och routrar och kunna tillämpa dessa och konfigurera Cisco switchar och routers med ett CLI-gränssnitt.   Molnet och tjänstemodeller (Iaas,Paas,Saas) de olika tjänstemodellerna: infrastruktur som tjänst (IaaS), plattform som tjänst (PaaS) och mjukvara som tjänst (SaaS) samt dess struktur och användningsområden. Du lär dig om hur datormoln levereras via molnhosting och virtuella datacenter att beskriva mängdstyrd kostnadsmodell samt att du fördjupas inom skalbarhet och förändring av infrastrukturens utformning. Du lär dig också att redogöra för olika molnleverantörers tjänstekataloger som Amazon AWS, Google Cloud (GCP) samt Microsoft Azuremodellerna IaaS, PaaS och SaaS där affärsperspektivet med affärsnytta, kostnader och molnsäkerhet är viktiga kunskaper. Molnsäkerhet -I den här kursen lär du dig om hur säkerheten i en molnbaserad miljö tillämpas, om säkerhet för molninfrastruktur gällande nätverksaccess, plattformspecifik användaraccesskontroll och integrerade molnautentiseringssystem. Du lär dig också om nedlåsning av molnservrar och identifiering och tilldelning av säkerhetsaktiviteter i tjänstemodellerna: SaaS, PaaS och IaaS. Du får kunskap om hur antivirusprogramskydd, kryptering, accesskontroll, webbfiltrering, åtkomsthantering, brandväggar och IPS skyddar tjänster i molnet från o-auktoriserad åtkomst och attacker. Slutligen lär du dig att översiktligt redogöra för ISO 27001/ISO 27002 och ISO 27018.     Hoppas på att ni kan hjälpa mig att hitta någon praktik och i samband med LIA göra ett examensarbete. Ser fram emot att presentera mig närmre.   Med vänliga hälsningar   Catta Leino
Kontakta Talang