Hela min utbildning har känts rätt från dag ett, jag vet att det är bygglovshandläggare som jag vill blir när jag blir stor. Genom att knyta min utbildning till bygglovshandläggare med tidigare arbetslivserfarenhet så har jag service mindset, jag är duktig på att förklara på ett pedagogiskt sätt till kunder. Jag är social och tycker om mötet med kunderna samtidigt som jag har ett stort förråd tålamod. Jag kan tillämpa PBL, PBF och BBR. Jag vet hur jag läser lagtexter, domar, detaljplaner, och översiktsplaner. Jag kan använda ByggR för att handlägga ärenden. Jag har erfarenhet från att rita bygglovsritningar. Har ett stort intresse för arkitektur och kulturminnen. Jag är trygg i mig själv och i min yrkesroll, och blir klokare för varje år. Jag föredrar rak och tydlig kommunikation så att rätt information når fram till mottagaren.

Vad jag önskar av min praktik

Jag är öppen för förslag när det kommer till handledning och den tid ni har för att ta emot mig. Jag är duktig på att starta projekt och driva dem samt att förklara och ta reda på information.Jag kommer också behöva hitta en handledare som är villig att ta del av mitt examensarbete.
Kontakta Talang