Jag är en socialt person som gillar problemlösning och effektivisering. Jag drivs framåt av att hjälpa andra människor och har under min utbildning till Frontend utvecklare hittat nya sätt att göra detta på. Jag tycker att programmeringsdelen är väldigt rolig och tillfredsställande eftersom jag får direkt feedback på mitt arbete. Jag har tidigare arbetat som fysioterapeut vilket innebär att jobba mycket med teamarbete, kommunikation och jag har utvecklat min förmåga till problemlösning. Efter att arbeta i olika system inom hälsa-och sjukvården har jag börjat fundera mer på hur dessa IT-lösningar är uppbyggda och hur man skulle kunna förändra dessa för att underlätta användarvänligheten.

Vad jag önskar av min praktik

Under min praktikperiod önskar jag fördjupa mina kunskaper inom JavaScript, HTML, CSS, React och även testa andra frameworks. Jag vill lära mig om hur man arbetar som Frontend utvecklare i arbetslivet och hur man jobbar med olika projekt. Jag vill upptäcka hur en arbetsdag kan se ut och hur samarbetet med kollegor fungerar. Jag är öppen för att testa olika brancher men är i nuläget framförallt intresserad av IT-lösning inom hälsa-sjukvård eftersom jag har kunskaper inom branchen sen tidigare. Jag uppskattar en tydlig handledning och ett gott gäng att tillbringa min första praktik med.
Kontakta Talang