De intressen jag har som relaterar till det jag söker inom arbetslivet är visuell media/design och hållbarhet. Jag har på senare tid även utvecklat ett visst intresse för artificiell intelligens och neurovetenskap, men jag kan inte med gott samvete säga att jag har särskilt djupgående kunskap om de två områdena än. Inom hållbarhet är det främst social hållbarhet som jag brinner för, alltså till exempel att arbeta med att hitta lösningar för psykiskt välmående hos befolkningen, att förbättra arbetsförhållanden för utsatta i utvecklingsländer, eller att hjälpa civila i krigszoner. Även fast social hållbarhet är det jag brinner för mest så är jag även intresserad av miljöhållbarhet, och det skulle vara en ära att vara en del i att ta fram framtidens lösningar på de miljöutmaningarna vi står inför. Som person skulle jag beskriva mig själv som vänlig och förstående, men även målinriktad, driven och praktisk. Mitt arbetssätt är detaljinriktat och strukturerat, vilket ökar transparens och minskar slöseri. Ett personlighetsdrag som jag har som är bra på arbetsplatsen är en stark strävan för personlig utveckling, vilket jag även försöker inspirera hos andra. Som ledare har jag en stor tro på tjänande ledarskap, alltså att vi ökar det värdet som levereras genom att presentera möjligheter till personer. Presentera möjligheter för våra intressenter att ge feedback, och presentera möjligheter för våra utvecklare dels genom att ge dem möjligheten att agera på den informationen på ett informerat, helst autonomt, sätt. Jag arbetar även med ett teknokratiskt synsätt; Det är viktigt att vara ödmjuk och visa tillit till sina anställda, dels för att höja arbetsmoralen och därmed produktiviteten, men även för att erfarna arbetare oftast har bättre kunskap om hur något kan genomföras på bästa sätt— med det sagt ska alla ha möjligheten att dela med sig av sina tankar, annars riskerar man att hot och möjligheter faller mellan stolarna.

Vad jag önskar av min praktik

Det jag letar efter i min LIA är en möjlighet att utöka min kunskap och erfarenhet av att förstå kundbehov, samt att få en inblick i praktisk applicering av olika ledarskapsstilar, och genom dem två områdena också utvidga min förståelse för hur jag ökar värdet för verksamheten jag arbetar i.De rollerna som intresserar mig mest är roller som inkluderar intressentanalys, som till exempel affärsanalytiker, affärsutvecklare, produktägare (Scrum), produkt manager (SAFe), projektledare. Coachande roller är även intressanta. Jag är certifierad som både scrum master och produktägare inom scrum, så jag har lite av en tjuvstart inom de två rollerna.Det är fördelaktigt om företaget som jag hamnar på följer ett lean-agilt tankesätt och uppmanar tjänande ledarskap, eftersom de är arbetssätt som är starkt kopplade till mitt eget och att jag därför tror att mitt arbete hade blivit mer effektivt. Det är däremot inte ett måste och mer av en bonus; Att utsättas för nya synsätt ger en chansen att agera på det man lär sig om dem.
Kontakta Talang