Jag har arbetat parallellt med människor i behandling och renoveringsprojekt de senaste tio åren. Bygga relationer är en av mina starka sidor och jag har höga ambitioner inom fastighetsbranschen som spås en ljus kommande framtid.

Vad jag önskar av min praktik

Jag tar mig an det arbetssätt som eftersträvas och arbetar med de förutsättningar som finns. Handledning bör ske regelbundet med kontinuerlig uppföljning för att tillsammans dela den riktning och mål som ska uppnås av mig.
Kontakta Talang