Jag heter Beata och är på 10 terminer.
Kontakta Talang