Hej! Jag heter Baran Bulduk och är en kille på 23 år. Just nu studerar jag mitt andra år inom Digitala Medier på Högskolan Väst. Jag vill gärna under termin 5 av min 3 åriga utbildning praktisera. Min praktik period sträcker sig över hela höstterminen 2022 och skulle uppskatta om ni kontaktade mig. Jag är även en glad person som älskar att utvecklas och jobba med andra. Har också lätt för att anpassa mig i olika miljöer. Med Vänliga Hälsingar!

Vad jag önskar av min praktik

Det jag önskar av min praktik är mycket lärdom och kunskaper som jag kan ta med mig vidare till mitt framtida arbetsliv. Jag önskar även grundläggandeuppgifter från min praktik för att få den tiden jag behöver för att kunna anpassa mig i arbetsmiljön, för att därefter kunna utvecklas på bästa sätt. Jag önskar en handledare som ser till att jag trivs. Skulle uppskatta en handledare som jag kan när som helst vända mig till och ställa frågor.
Kontakta Talang