Hej! Jag heter Ayman Marak och håller på att ta en certification för Inköpare med strategisk och operativ kompetens på Sky Stiftelsen Yrkeshögskola i Örebro. Mitt mål med denna utbildning är att förse min tidigare erfarenhet inom inköp med ett formell exam och att uppdatera mina kunskaper och utvidga min insikt inom området. Tidigare jobbade jag för en av FN:s organisationer som kallas UNRWA i Syrien. Min roll var upphandlare  som varade i tre år innan jag flyttade till Sverige.   Med vänliga hälsningar   Ayman Adnan Marak Adress: Söderlånggatan 10A, 713 31 Nora Mobil: 0046 765 64 24 34 E-post: Ayman.Marak@hotmail.com
Kontakta Talang