Mitt namn är Asoor och jag studerar på en 2-årig YH-utbildning till Läke- och livsmedelstekniker på Folkuniversitetet Uppsala. Utbildningen har gott genom några viktiga kurser som Kemi och biokemi, Läke- och livsmedelsteknik, Mikrobiologi och hygien, Kvalitet och miljö, Analytisk kemi och statistik, som har gett mig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att arbeta inom läkemedel- och livsmedelsindustrin.Utbildningen har gjort det möjligt för mig att få ett brett spektrum av färdigheter inriktade på produktion av både konventionella (små molekylära) och biologiska läkemedel (celler & proteiner). Jag söker mig därför en praktikplats. Jag undrar om ni har möjlighet att bjuda en praktikplats för en  flexibel, noggrant, driven och snabb lärd praktikant som kan arbeta både självständigt och i grupp?  

Vad jag önskar av min praktik

LIA är som en värdefull möjlighet för mig att få utveckla mina kunskaper och färdigheter samt få möjlighet att bidra med mina egenskaper och kunskaper.
Kontakta Talang