Vid tidigare anställningar har jag ofta väldigt snabbt tilldelats någon form av ledarroll med eget ansvar och det är också något jag trivs med. Jag är aldrig rädd för att prova nya saker eller utmaningar, och är öppen för att lära mig många olika saker. Jag vill bidra med mina nyvunna kunskaper inom fastighetsförvaltning, min resultatorientering och min stora förmåga att kommunicera med kunder. Med en bakgrund som ställtföreterädande butikschef  inom handels branchen, tillsammans med kunskaperna från utbildningen som Fastighetsförvaltare vid Newton Yrkeshögskola tror jag att detta kommer bli toppen. Jag önskar mig att få lära mig så mycket som möjligt, få ta del av utmaningar som ni stöter på samt få en större förståelse och inblick kring yrket. Som fastighetsförvaltare både den tekniska och ekonomiska delen. Både kommersiell förvaltning och vanliga hyreslägenheter m.m.

Vad jag önskar av min praktik

Det jag önskar av min praktik är att få lära mig så mycket som möjligt. Att få en större bild av hur det är att vara en fastighetsförvaltare. Att få mer kunskap inom den tekniska och ekonomiska delen. Att utöka mitt nätverk och sätta mina kunskaper på prov som jag lär mig på min Yrkesline på Newton högskola.
Kontakta Talang