Positiv och nyfiken person som söker LIA inom e-commerce.

Vad jag önskar av min praktik

Kunna förena teoretisk kunskap med hur det fungerar i verkligheten.
Kontakta Talang