Flexibel,  självgående , pålitlig , målinriktad och trevlig

Vad jag önskar av min praktik

att fa praktik inom bemanning eller rekrytering
Kontakta Talang