Jag heter Andres och vill med detta visa mitt enorma intresse.  Hösten 2020 började jag läsa till Infrastrukturprojektör BIM på Stockholms Tekniska Institut. Under min utbildning ska jag nu gå ut i praktik igen så att jag kan tillämpa mina teoretiska kunskaper i "by the work" på ett företag. Min andra praktikperiod är från v.5 till v.17 år 2022.   Innan min LIA praktikperiod kommer jag att ha läst följande kurser: ·       Auto CAD, Revit ·       Mark och Anläggningsteknik (geoteknik, byggteknik, vägteknik, järnvägsteknik, VA-teknik) ·       Anläggningsprocess ·       Projektekonomi och upphandling/metodik   Mitt mål är att få lära mig det mesta inom samhällsbyggnad med inrikting inom BIM och Anläggning. Det skulle vara så givande för mig och utbildningen jag går i. Min första LIA-perioden handlade om att få en insyn och överblick i vad yrkesrollen innebär och hur ett företag i branschen arbetar.
Kontakta Talang