28 år gammal. Från Helsingborg. Är intresserad av utveckling och att lära mig nya saker, van vid fysikt arbete och problemlösning.

Vad jag önskar av min praktik

Jag vill lära mig mer om produktions / logistik utveckling, då jag tycker det är en intressant bransch som ständigt arbetar mot att bli mer effektiv.
Kontakta Talang