Jag är en 33-årig högenergisk och kunskapstörstande tidigare småbolags VD som jobbat 150% sen jag avslutade min gymnasieutbildning 2007. Sedan augusti 2021 har jag studerat heltid på Nackademin YH där jag läser Byggnadsingenjör med inriktning BIM. Vid starttillfället för LIA-perioden så kommer jag ha slutfört följande kurser: - Projektsamarbete 15 YH-poäng - Ritteknik 20 YH-poäng - BIM-teori och byggprocessen 110 YH-poäng - Byggtekniska lösningar och byggfysik30 YH-poäng - Byggkonstruktion35 YH-poäng - BIM-verktyg: 3D-modellering35 YH-poäng I skrivande stund så har jag högsta betyg i samtliga avslutade kurser. Innan de nuvarande studierna så har jag under de senaste 7 åren haft en senior position på Sveriges främsta bar- och dryckeskonsultations byrå där jag under 2017 tog över som VD efter grundaren. Bolaget har sedan 2009 tillhandahållit konsult- och projektledningstjänster främst mot restaurang-, event- samt besöksnäringen och anses som en av Europas främsta byråer med verksamhet i Sverige men även i övriga Europa och Israel. Utöver att den löpande driften och förvaltningen har jag utvecklat nya affärsområden och höjt bolagets omsättning, med nästintill bibehållen lönsamhet, med över 50%. Genom våra delägda bolag har vi vuxit från 5,2MKR till ca 26MKR årlig omsättning under perioden 2017-2020. Personalansvaret omfattade genomsnittligen 10 heltidsanställda konsulter och, vid behov, uppemot 20 timanställda i anslutning till större evenemang och produktioner. Utöver mina interna åtagande var även en större del av min arbetstid förlagd som konsult ute hos kund och jag har under de senaste åren bland annat hållit positionen Dryckesansvarig för Vapiano Sverige/Danmark (11 restauranger med totalt ~250MKR i omsättning) samt F&B-ansvarig för kedjor som First Hotels, Nobis Hospitality Group mfl). Liquid Management har haft det tufft under pandemin och under våren 2020 så sjönk vår beläggning drastiskt men genom egen produktutveckling och noggrant riktade kostnadsbesparande åtgärder, lyckades jag behålla ett positivt kassaflöde såväl som samtlig personal. Utöver mitt åtagande som VD så är jag även medgrundare till ytterligare 3 delägda bolag där jag tidigare haft dagliga åtaganden såväl som styrelseförpliktelser. Efter över 4 år som VD, och inte minst efter att ha genomgått vår tids värsta globala katastrof som egenföretagare i en av de hårdast drabbade branscherna, så är motivationen i högsta grad fortfarande närvarande om än skiftad. Av de tidigare dagliga arbetsmoment som jag funnit mest fängslande så har de moment som nuddat vid byggbranchen varit framträdande. Eftersom jag ansåg att mitt delägda företag var ”ur farozonen” valde jag att satsa på mig och min egen utveckling. Det ledde mig till Nackademin där Byggnadsingenjör med inriktning BIM kändes som handen i handsken. Ett par månader in så är beslutet vidimerat och jag stormtrivs samtidigt som jag suger i mig all kunskap som erbjuds av skolan (och lite till). På min fritid pysslar jag gärna med mitt och familjens hus där jag utöver enklare renoveringsprojekt precis skickat in min bygganmälan för attefallshus med mina första egenframtagna bygghandlingar.
Kontakta Talang