Driven och Srukturerad Elkraftsingenjör som brinner för siffror, elprojekteringar och hållbarhet! Jag har alltid haft ett genuint intresse för dagens och framtidens teknik där jag ser mig själv arbeta med elkraft och elprojektering. Under min tidigare studie på Masterprogrammet i geovetenkap med inriktning i miljö Geologi hade jag fått en bred utbildning inom Projektledning och globala energi med förnybara källor och dess avgörande och strategisk roll i framtidens energibehov och insåg redan då mitt starka intresse för Elkraftsbranchen. Min karriärsvision är att bli en framgåmsrik Pröjektor inom elkraft så att jag kan bidra till att lägga grunden för ett hållbart sammhälle genom utveckling av smarta elnät med energieffektivisering och ökande förnybara energikällor. Detta är självklart mitt dröm jobb. Det som lockade mig från början är att det verkar finnas innovation och en ständigt utveckling framåt genom att vara del och arbeta i ett ledande företag som är drivande i omställningen till ett hålbart framtid i elkraftsbranchen. Elkraftsbranchen genomgår och står inför en energiomställning både inom elproduktion och elkonsumption. Sveriges målet att vara klimatneutralt till 2045 innebär stora utmaningar med snabb teknikutveckling, digitalisering och automatisering genom elektrifiering av industrins verksamhet som gör elkraftsingenjörsrollen mer relevant. Jag studerar numera på TeknikHögskolans Elkraftsingenjör program och letar efter ett praktikant plats (LIA-Lärande i Arbetet) för att tillägna mig förjupande kunskaper och praktiska färdigheter inom projektering och planering av såväl hög- och lågsspänningsanläggningar. Under min nuvarande studie har jag fått bredda kunskaper om Elkraftsystem högspänning, drift och underhåll av de olika typer av elanläggningar, elkonstruktioner i CAD-baserad miljö och shemaläsning, projektering av elkraftsystem, hantering av reläskydd och kontrolsystem, funktion och använding av olika elmaskiner, samt kvalitetskriterier, föreskrifter och säkerhetsbestämmelser gällande regler inom elkraftsbranchen. För tillfället jobbar jag samtidigt med min studie som tolk på en tolkning företag samt som visual merchandiser hos en Stor Butikkedja. Min arbetserfarenhet har bidragit till min goda anpassningsförmåga och serviceinriktade inställning till mina arbetsuppgifter. Min nuvarande roll som visual merchandiser lärde mig hur effektiv kommunikation är bästa verktyg att uppnå företagets strategisk plan samt hur man skapar ett lag som brinner för företag genom ett coachande ledarskap. Rollen har utvecklat min förmaga att agera affärmässigt i arbetssituationer samt hantera och analysera försäljingsdata för att dra slutsatser och hitta nya vägar för att lösa alla kundernas utmaningar. Jag torstar efter kunskap och har en mindset som är öppet för att lära mig nya saker. Arbeta i högt tempo samt mycket praktiskt arbete är självklart skräddarsydda för mig. Jag blir så fascinerad av att lära mig om olika företagprocesser, organisation och sruktur, samt elkraftsingenjörs roll i ett företag med avseende på alla specialiserade arbete med elritningar, elscheman, nätkontroll med nätberäkningar och projektering av elkraft. Jag är en stresstålig, förtroendeingivande och positiv person som trivs med att ta egen ansvar och arbeta i team med andra kompetanta kollegor. En driven och självgående person med god analytisk förmåga och goda datorvanor som älskar att bygga stark relation i mitt arbetsmiljö och ser kontinuerligt möjligheter istället för problemen. Jag ser fram emot nästa steg med personlig intervju där jag kan presentera mig själv närmare och få höra mer om er. Min nyfikenhet och strävan efter att ständigt utvecklas och lära mig mer hoppas jag kan väga tungt!
Kontakta Talang