Jag studerar på EC Utbildning, en helt ny utbildning som heter Microsoft 365 Developer. Där vi studerar allt som rör MS365 och dess olika tjänster. Främst Sharepoint och Teams men även mycket annat (Onedrive, Yammer, Power Apps, Exchange) som binder ihop MS365 till en en helhet.

Vad jag önskar av min praktik

Se och lära hur man implementerar MS365 och/eller hur man praktiskt jobbar rent administrativt
Kontakta Talang