Jag heter Anastasia och är en före Master i företagsekonomi vid Umeå universitet med inriktning hos Finans . Jag kom till Sverige, Umeå 2016 för att avsluta andra året på mitt masterprogram. Där fick jag djupare kunskaper om ekonomistyrning, finansmarknader, institutioner och finansiell planering. Jag hade också några ytterligare kurser i makroekonomi och statistik för företag förra året. I december 2021 flyttade jag från Umeå till Stockholm och bor nu där. För ungefär 1,5 år sedan började jag lära mig programmering i Python på egen hand. Jag blev inspirerad att lära mig programmera på grund av ämnet för min masteruppsats, en teknik bakom de flesta kryptovalutor - Blockchain. Det var och är fortfarande ett fascinerande ämne för mig. Från det momenten började jag öva på mina färdigheter, bygga mina egna program och automatisera små uppgifter med hjälp av programmering. I somras hade jag praktik på ett Umeå universitets projekt gjort av dess fysikavdelning där jag lärde mig grunderna i ett annat programmeringsspråk - Matlab. Min del av projektet var att lära mig att arbeta med 3D-punktmoln som ramades in med hjälp av en LiDar-kamera och skriva en algoritm som slår samman dessa moln på ett riktigt sätt och på så sätt skapar en fullständig 3D-scen. Att lära sig ett nytt programmeringsspråk var inte en lätt uppgift men jag älskade alla utmaningar jag var tvungen att gå igenom. Jag fick en enorm erfarenhet, inte bara i Matlab-programmering utan lärde mig också mer om matriser, statistik, matematik och till och med en del avancerad fysik. Jag blev extremt fascinerad inte bara av programmering utan också av mikroelektronik och jag försöker lära mig mer om hur datorers hårdvara fungerar. Detta ledde mig till min andra hobby förutom programmering – jag gör smycken av gammal, återvunnen elektronik. Jag deltog också i ett litet 2-dagars spelintensivt program där jag hade en fantastisk möjlighet att skapa ett litet spel med Unity och programmeringsspråket C#. Jag avslutade nyligen en onlinekurs om "She Codes" där vi lärde oss grunderna i Java Script och just nu avslutar jag kursen "CS50" på EdX-plattformen gjord av Harvard University och skriver mitt slutprojekt som är en webbplats som översätter en pdf-bok från engelska till svenska och läser det. På CS50 lärde vi oss grunderna i C, JavaScript, HTML och CSS, SQL och programmering i allmänhet. Jag tog också många olika Python-kurser av Coursera som hjälpte mig att förbättra mina kunskaper mycket. Jag har en enorm passion för att lösa problem med koden och jag gillar att arbeta med Data. Min dröm är att bli bättre på det genom att lösa verkliga problem för människor. Mitt mål är att få ny erfarenhet och kunskap och hjälpa andra med mitt arbete.

Vad jag önskar av min praktik

Praktisk kunskap inom programering.
Kontakta Talang