Jag är en person som älskar att jobba med datorer och problemlösning när det kommer till IT. Jag har det lätt att lära mig nya kunskaper och förmågor som hjälper mig i mitt vardagliga samt  professionella liv.

Vad jag önskar av min praktik

Jag önskar att kunna utveckla och förbättra mina IT kunskaper samt förhoppningsvis få till en arbetsplats där jag kan fortsätta att förbättra mig inom IT i framtiden efter mina studier.
Kontakta Talang