Hej, Just nu studerar jag webbutveckling på IT-högskolan I Stockholm på distans. Vi behandlar fronten och backend, agil och CMS. Vi får en bred redogörelse för de grundläggande aspekterna i webutveckling. Jag hoppas på att erhålla tillräcklig kunskap i ämnet nästa juli 2022 för att vara till någon nytta på en praktikplats.
Kontakta Talang