Mitt mål med praktiken är att jag kan ha den erfarenheten som jag saknar för att jag kan hitta ett jobb.

Vad jag önskar av min praktik

Allt som helt om arbetsuppgifter inom administration och ekonomi.
Kontakta Talang