Jag är en person som tar mitt jobb på största allvar som väl mina studier och gör ingenting halvdant. Jag är en person som gillar utveckling därav vill jag jobba på en arbetsplats med en familjär atmosfär, högt tempo där varje dag är lärorik och inte den andra lik.

Vad jag önskar av min praktik

Jag skulle vilja praktisera som arbetsledare inom produktion för att kunna lära mig hur produktionen och produkten fungerar, något som är väldigt viktigt oavsett vilken roll jag får inom bygg i framtiden. Jag skulle också vilja ha en lämplig handledare som hjälper mig och vägleder mig under praktikperioden.
Kontakta Talang