Min studiebakgrund är en 5-årig universitetsutbildning som motsvarar svensk skogsmästerexamen. Nu gör jag en utbildning som heter Mobila system och GIT där man får kunskaper i bl.a. Databasteknik och GIS, Geodesi och mätteknik samt Webbpubliceringsverktyg för GIS. Under mina år på Länsstyrelsen och trafikverket så jag jobbade mycket med GIS, inventering och fältarbete. Detta väckte mitt intresse för att vidare utbilda mig inom GIS.  

Vad jag önskar av min praktik

Jag tycker om nya utmaningar och söker ständigt nya möjligheter att få använda och utveckla de kunskaperna jag har.
Kontakta Talang