Hej, Mitt namn är Aiman Ibrahim Belhadj och jag är 20 år gammal. I skrivande stund studerar jag på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Byggproduktions programmet. Jag har även som plan att vidare fortsätta med mina studier för att få Högskoleingenjörsexamen. Anledningen till att jag valde Byggproduktions programmet är för att jag har sedan liten alltid haft ett intresse för själva byggproduktionen och hur man bygger olika typer av byggnader. Som person är jag ansvarstagande, gillar att utföra mitt arbete på ett noggrant sätt och har en god samarbetsförmåga. Dessutom har jag ett stort engagemang och nyfikenhet för allt som har att göra med byggproduktionen, att ha ett stort engagemang är något jag själv tycker är meriterande för att lära sig nya saker snabbare.

Vad jag önskar av min praktik

Några förslag av arbetsuppgifter kan vara t.ex. ritningssortering, enklare kalkylarbete, leveransplaner, deltagande i möten, upprättande och/eller revidering av APD-plan, genomföra och planera ett mindre byggmoment (t.ex. betonggjutning), enklare utsättning m.m.
Kontakta Talang