Jag har gedigna yrkeslivserfarenheter då jag har jobbat kontinuerligt sedan jag var 18 år. Man kan säga att jag är varm i kläderna och vet vilka krav det ställs på en medarbetare. Några egenskaper som tidigare kollegor gärna lyfter fram om mig är att jag upplevs som lätt att jobba med, lyhörd och väldig omtänksam. På sikt skulle jag villa jobba med olika projekt inom fastighetsbranschens tekniska system. Ett område som jag brinner för är energieffektivisering.
Kontakta Talang