• fastighetsförvaltare, energiingenjör, drifttekniker, projektledare.

    • Praktikperiod