• Byggprojektör inom BIM, projektedaren eller samordnare

    • Praktikperiod
    • 2022-10 Oktober
    • 2022-11 November
    • 2022-12 December