• Arbetsledare, projektledare el liknande inom anläggning

    • Praktikperiod