Different types of internship for students or job seekers

Hopen offers everyone who is looking for an internship a chance to get in touch with companies, regardless of the type of internship or profession.

Det finns många olika former av praktik och det kan vara svårt att veta vad som skiljer dem åt. Praktik kan innebära olika saker beroende på vem man pratar med. Eftersom praktik genomförs av alla från grundskole-elever till universitetsstudenter på masters nivå är det viktigt att förstå skillnaden på vilken nivå som kan förväntas av den praktiserande. Här kan ni läsa mer om de olika praktikformerna; LIA, Summer internship, Examensarbete, APL eller Arbetspraktik.

Information om LIA finns även på The authority for the vocational school

På eftergymnasialnivå så är LIA och sommarpraktik bland de vanligaste.