Students vid högskola, yrkeshögskola och universitet

Hopen gives all students at post-secondary education in Sweden the opportunity to reach out to companies looking for interns. Companies will contact the student if there is a match.

Fördelar för företag

Fördelar för studenter

  • Rekrytering av talanger – Genom praktik kan företag hitta och utvärdera talanger som kan passa in i organisationen på lång sikt. Det ger företaget möjlighet att se hur en student fungerar i verkligheten och hur de kan bidra till organisationen.
  • Förbättrad produktivitet – Praktikanter kan hjälpa till med att ta hand om uppgifter som annars skulle ha fallit på de anställda. Detta kan frigöra tid för de anställda att fokusera på andra projekt och därmed öka produktiviteten.
  • Ny och fräsch synvinkel – Praktikanter kan ge en fräsch synvinkel på företaget och dess verksamhet. Deras uppdaterade kunskaper och perspektiv när det kommer till den senaste tekniken och trenderna, kan bidra till att modernisera och berika företagets arbetssätt med idéer som kanske tidigare inte övervägts.
  • Karriärmöjligheter – Praktik ger studenter en möjlighet att visa upp sin potential och utveckla sina färdigheter inom ett specifikt område. Det kan också leda till jobb efter examen, antingen hos företaget som studenten praktiserade på eller genom nätverkande genom praktiken.
  • Praktisk erfarenhet – Praktik ger studenter praktisk erfarenhet inom ett specifikt område. Det ger dem möjlighet att använda sina kunskaper i en verklig arbetsmiljö och lära sig färdigheter som inte lärs ut i klassrummet.
  • Nätverkande – Praktik ger studenter möjlighet att nätverka med professionella inom deras önskade karriärområde. Detta kan leda till framtida jobbmöjligheter eller mentorskap.

Som du kan se, finns det många fördelar med praktik för både företag och studenter. Det är en win-win situation där båda parter kan dra nytta av varandra.

Varför finns Hopen?

We want to give both students and companies the opportunity to find each other both in and outside the school's region. Our goal is that all students get a job after completing their degree.

How does it work? The students place an advertisement free of charge about themselves, their skills and what they are looking for whether it's LIA, degree project or internships. We match the needs and wishes with companies that accept interns.

How much does it cost? Tjänsten är gratis för studenter och skolor.

If you have questions or want to get in touch with us, you can reach us at info@hopen.se

You can also find more info under FAQ

Alla skolor och 
utbildningar är välkomna!

Så på företagens begäran representerar vi nu alla områden och välkomnar alla skolor. Vi vill bygga denna tjänst tillsammans med er och önskar så mycket feedback som möjligt så att vi kan anpassa efter era behov. Målet är att de studerande ska ha många företag att välja mellan så de kan få en så givande praktik som möjligt.

Hopen Medlem

Vi har studenter från bland annat: