Hopen Meetup

Träffa och presentera ditt företag för studenter

Lärande i arbete (LIA) är ett effektivt sätt att rekrytera nya medarbetare med den senaste kompetensen. Yrkeshögskolor lär ut de specifika färdigheter som behövs för att arbeta inom ett område och 25% av utbildningen sker tillsammans med ett företag. Genom sin praktik får 50% av YH-elever sitt första jobb inom sitt studieområde. Hopen Internship Company Meetups är ett utmärkt tillfälle att presentera ditt företag för studenter som just nu letar efter sin nästa praktik.

Träffarna är digitala och sker på Zoom vid lunchtid. Vi viker ca 5 minuter för varje företag att presentera sig och vad de gör för studenterna.

Inför Meetup
  • Skapa ett konto på Hopen
  • Lägg till datum för praktikperiod
  • Speca roll eller arbetsbeskrivning

Kontakta jacob@hopen.se om du vill vara med på nästa träff. Våra Meetups är alltid gratis!