fbpx

9 frågor att förbereda sig på inför en praktik intervju

praktik intervju

Berätta om dig själv

En vanlig fråga som ställs under praktikintervjuer är att du får berätta om dig själv. Här är det viktigt att du har förberett ett kort och koncist svar som ger en bra bild av vem du är och vad du har gjort tidigare.

Varför är du intresserad av att praktisera hos oss?

En annan vanlig fråga är varför du är intresserad av just den här praktikplatsen. För att svara på den här frågan behöver du ha gjort lite research om företaget och kunna motivera varför du tror att du skulle passa bra in där.

Vilka arbetsuppgifter har du haft tidigare?

En annan vanlig fråga är att du får berätta om tidigare arbetsuppgifter du har haft. Här är det viktigt att du har tänkt igenom vilka arbetsuppgifter som kan vara relevanta för den här praktikplatsen och kunna beskriva dem på ett tydligt sätt.

Vilka styrkor och svagheter har du?

En klassisk fråga som ofta ställs på intervjuer är vilka styrkor och svagheter du har. Tänk igenom vilka styrkor som är relevanta för den här praktikplatsen och försök att beskriva dem på ett övertygande sätt. När det gäller svagheter är det viktigt att du inte beskriver något som skulle kunna vara en deal-breaker för arbetsgivaren.

Vad vill du uppnå genom den här praktiken?

En annan fråga som kan ställas är vad du vill uppnå genom den här praktiken. Här är det viktigt att du har tänkt igenom vad du vill lära dig och vilka erfarenheter du hoppas få under praktiken.

Genom att förbereda dig väl inför praktikintervjun och tänka igenom vilka frågor som kan tänkas komma upp ökar du dina chanser att imponera på arbetsgivaren och få praktikplatsen du drömmer om.

Hur skulle du hantera en svår situation på arbetsplatsen?

En annan fråga som kan komma upp är hur du skulle hantera en svår situation på arbetsplatsen. Det kan handla om allt från en konflikt med en kollega till att du har svårt att lösa en uppgift. Försök att tänka igenom hur du skulle hantera olika situationer på ett professionellt och lösningsorienterat sätt.

Vad har du för förväntningar på oss som arbetsgivare?

Arbetsgivaren vill också veta vad du förväntar dig av dem som arbetsgivare. Det kan handla om allt från vilka möjligheter till utbildning och utveckling som finns till hur företagskulturen ser ut. Tänk igenom vad som är viktigt för dig och var ärlig i ditt svar.

Kan du berätta om ett projekt eller en uppgift som du är extra stolt över?

Att kunna berätta om ett projekt eller en uppgift som du har gjort bra är ett bra sätt att visa upp din kompetens och motivation. Tänk igenom vilket projekt eller vilken uppgift som du är extra stolt över och var beredd att beskriva vad du gjorde och vilket resultat det ledde till.

Vad är dina framtidsplaner?

Även om det kan kännas svårt att veta vad man vill göra i framtiden är det viktigt att ha en idé om vad man vill uppnå. Försök att tänka igenom vad du vill göra efter praktiken och hur den här praktiken kan hjälpa dig att nå dina framtidsmål.

Genom att förbereda dig på de här frågorna och tänka igenom hur du vill svara på dem ökar du dina chanser att få praktikplatsen. Kom ihåg att det är viktigt att vara ärlig i dina svar och att visa upp din motivation och kompetens på ett övertygande sätt.

Team Hopen önskar dig lycka till med din praktikintervju!

Letar du också efter praktikanter?

en_USEnglish